پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳)، ۹ سوال دارد و توسط اسکات تهیه و به وسیله رادر (۲۰۰۳) جهت سنجش اعتماد به سازمان  به کار گرفته شده است. این پرسشنامه توسط مشفقی (۱۳۸۸) در ایران ترجمه وآماده گردیده است. آنان اعتبار پایایی این مقیاس را در دامنه حداقل ۸۲/. و حداکثر۸۲/. به دست آوردند. بار عاملی برای سوالات ۳ و ۵ و ۶ زیرحد قابل قبول (۰.۳) قرار داشتند و حذف شدند. یک نمونه سوال آن بدین شرح است:(به راحتی و آزادانه می توانم با مافوقم راجع به مشکلات کاریم صحبت کنم بدون آن که نگران آن باشم که درآینده از این صحبت ها علیه من استفاده شود). مقیاس پاسخگویی به پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳) طیف ۵ درجه ای لیکرت (کاملا موافقم=۵،و کاملا مخالفم=۱) است.

روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳): مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‏گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه­گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه­ گیری­ های نامناسب و ناکافی می­ تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳) استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است و مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی رودر (۲۰۰۳) از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). جهت بررسی پایایی آزمون، سوالات را در اختیار ۲۵ نفر از اعضای جامعه آماری قرار گرفت و پس از وارد کردن داده ها در SPSS و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برابر با ۰.۷۶ محاسبه گردید، ضریب پایایی آزمون، برابر بود با ۰.۷۱ درنتیجه پایایی تائید شد.می­شود.

برای دانلود پرسشنامه بیشتر اینجا کلیک کنید.

  • تعداد سوالات: ۹ گویه
  • تعداد صفحات : ۶ صفحه
  • تعریف مفهومی: دارد
  • تعریف عملیاتی: دارد
  • شیوه نمره گذاری: دارد
  • روایی: دارد
  • پایایی: دارد
  • منبع: دارد

قیمت : فقط ۲۰۰۰تومان

شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد.

توضیحات

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه اخلاق حسابرسی در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید