پرسشنامه استاندارد جهت گيري مذهبي آلپورت

پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی آلپورت در سال ۱۹۶۹ ساخته شده است و این پرسشنامه  دارایی ۲۱ گویه با طیف لیکرت چهار گزینه‌ای می باشد.

تعریف مفهومی :

جهت گیری مذهبی نه بر درجه دین داری، بلکه بر انگیزش افراد نسبت به دین تأکید دارد (آلپورت و راس، ۱۹۶۷؛ آدامز و اسمیت، ۱۹۹۶). مطابق تعریف آلپورت، جهت گیری مذهبی درونی با عقیده یا کیش پذیرفته شده و درونی مشخص می شود و در تلاش و تقلای فرد برای زیستن مطابق با اصول خویشتن، تجلی می یابد. در مقابل، افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی، بر اساس اهداف ابزاری و سودمندگرایانه که در تلاش و تقلای شان برای تأمین امیال و نیاز های شان نمود پیدا می کنند، بیشتر در صدد خدمت به خویشتن هستند ( آلپورت و راس، ۱۹۶۷: ۴۳۴).

قیمت : فقط ۳۲۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی آلپورت :

 • تعداد سوالات: ۲۱ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی آلپورت :

روایی پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی  استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت :

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استاندارد جهت گیری مذهبی محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیلک کنید.