پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی بوفارد وهمکاران

پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی بوفارد وهمکاران

پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی بوفارد وهمکاران درسال ۱۹۹۵ ساخته‌شد. این پرسشنامه دارایی ۲ مولفه با ۱۴ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد. 

تعریف مفهومی 

خودتنظیمی : اساس یادگیری خودتنظیمی بر این اصل استوار است زمانی که یادگیرندگان، خود مسئول یادگیری شان هستند؛ به طور مؤثر تری یاد می گیرند اما در این چهار چوبه با توجه به اینکه هدف اصلی آموزش، یادگیری چگونه فکر کردن است.فرآیند‌ پیچیده خودتنظیمی به‌عنوان یکی‌از خصیصه‌های‌ مهم جنبه‌ شناختی و رفتاری‌انسان‌ها شناسایی شده و به‌نظر می‌رسد عوامل زیادی، که باهم ارتباط متقابل‌هم دارند بر خودتنظیمی تاثیر می‌گذارند .

 

مولفه‌های‌پرسشنامه‌استانداردخودتنظیمی دارای راهبردهای شناختی وراهبردهای فراشناختی می‌باشد .

 

قیمت : فقط ۵۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی :

 • تعداد سوالات: ۱۴ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی بوفارد وهمکاران :

روایی پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی  :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی‌موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن‌جهت است ،که اندازه‌گیری‌های‌نامناسب و ناکافی می‌تواند هر‌پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی خودتنظیمی استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی  :

 مقصود از پایایی  آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک‌فاصله‌زمانی‌کوتاه‌ چندین بار ، به‌گروه واحدی‌ از افراد بدهیم . نتایج حاصله نزدیک به‌هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه‌آن معمولا بین صفر‌‌تا‌‌یک تغییر می‌کند . ضر‌یب‌پایایی صفر‌معرف‌عدم‌پایایی و ضریب‌پایایی‌یک معرف‌پایایی‌کامل‌است (سرمد و دیگران ۱۳۷۸) .

به منظور تعیین پایایی  خودتنظیمی محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که‌ مقدار به‌دست‌آمده آلفای کرونباخ برای‌ این‌متغیر درنرم‌افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ به‌دست‌آمد ، بزرگترازمقدار ۰.۷ می‌باشد . پایایی پرسشنامه تایید می‌­شود.

پرسشنامه های مرتبط عبارت اند از :

۱-پرسشنامه خود ادراکی هارتر ۱۹۸۹

۲-پرسشنامه استاندارد خودآگاهی شیرر و کارور

۳-پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ

۴-پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرز-هریس ۱۹۶۴

۵-پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به‌طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه موردنظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.