پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است و این پرسشنامه  دارایی ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد.

تعریف مفهومی :

رفتار شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهای فردی است که به بافت اجتماعی و روانی شناختی که در آن عملکرد شغلی باید انجام گیرد کمک میکند (ارگان، ۱۹۹۷). رفتار وظیفه شغلی فرد نیست و یک رفتار موافق اجتماع است که خود فرد آن را انتخاب می کند. رفتار شهروندی سازمانی با حفظ پیشرفت کارکنان، تخصیص منابع بهتر و همکاری اثر بخشی گروههای کاری بزرگتر ارتباط پیدا می کند (ارگان، ۲۰۱۰). انگیزش در برگیرنده رفتارهای مدنی سازمانی اعضاء سازمانی است که بر طبیعت و میزان برون داده های سازمانی اثر گذارند (مایر و آلن، ۱۹۸۶). رفتار شهروندی سازمانی اشاره دارد بر اعمالی به سبب همیاری، سودمندی، خوش بینی، نوعدوستی و مواردی از این قبیل که به رفتارهای موافق اجتماعی نیز معروفند( اسمیت، ارگان و نیر”، ۱۹۸۳، به نقل از میرسپاسی، ۱۳۹۰).

قیمت : فقط ۳۲۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف :

 • تعداد سوالات: ۲۴ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت تورنس :

روایی پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی :

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیلک کنید.