پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (1976)

پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (۱۹۷۶)

پرسشنامه استاندارد عزت نفس ، توسط آیزنگ تنظیم شده است. این پرسشنامه مولفه ندارد و دارایی ۳۰ گویه ی دوگزینه ای بله یا خیر می باشد.

تعریف مفهومی :عزت نفس یکی از نیازهای اساسی هر فرد است و نقش بسیار تعیین کننده ای در سلامت و پیشرفت هر فرد دارد. اسپکتو بیان می دارد که عزت نفس عبارت است از درجه ی ارزشمندی که شخص نسبت به خویشتن احساس می کند. منشأ پیدایش عزت نفس نگرش فرد نسبت به خویشتن می باشد عزت نفس، اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن است، اعتماد به حق خود برای موفق بودن، شاد بودن، ارزشمند بودن و ابراز نیازها و خواسته ها است (براندن، ۱۹۹۲

قیمت : فقط ۹۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (۱۹۷۶) :

 • تعداد سوالات: ۳۰گویه
 • تعداد صفحات : ۴ صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: ندارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (۱۹۷۶) :

روایی پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (۱۹۷۶)  :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه عزت نفس استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنگ (۱۹۷۶):

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه عزت نفس  محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج