پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس 1970

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس ۱۹۷۰

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس ۱۹۷۰ در سال (۱۹۷۰) میلادی طراحی شده است. هرمنس، بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود، درباره‌­ی نیاز به پیشرفت و با بررسی­ پژوهش‌­های مربوط به این زمینه، پرسشنامه­‌ی انگیزه‌­ی پیشرفت را تدوین نمود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس ۱۹۷۰”