داده‌های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 85-96

داده‌های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۵-۹۶

در این فایل که به صورت اکسل می‌باشد داده‌های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۵-۹۶ برای ۳۵۸ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران غیر از بانک‌ها و بیمه‌ها موجود می‌باشد.

Continue reading “داده‌های شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۵-۹۶”