پرسشنامه جهت گیري زندگی

پرسشنامه جهت گیری زندگی چانگ ELOT-P

پرسشنامه جهت گیری زندگی (ELOT – P) توسط چانگ و همکاران در سال ۱۹۹۷ معرفی شده است. این مقیاس دارای ۱۳ سوال است که دو عامل را شامل می­شوند که عبارتند از بدبینی و خوش بینی. این پرسشنامه در ایران توسط رضایی (۱۳۹۳) هنجاریابی شد.

Continue reading “پرسشنامه جهت گیری زندگی چانگ ELOT-P”

پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش شامل 30 سوال چهار گزینه­‌اي می­‌باشد. این پرسش­نامه دارای عامل­‌هایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید می­‌باشد.

پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی

پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی شامل ۳۰ سوال چهار گزینه­‌ای می­‌باشد. این پرسش­نامه دارای عامل­‌های تکلیف شب، علاقه دانش‌آموزان به تکالیف شب، پیشرفت، ضرورت، تفاوت‌های فردی، بررسی و رسیدگی، تکلیف شب منطبق با اهداف کلی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی”

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا 42 سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا یک ابزار سنجش شخصیت ۴۲ گویه­‌ای است. که توسط دونلان و همکاران (۲۰۰۵) برای ارزیابی خلاصه‌­وار ابعاد مشابه شخصیتی ارزیابی شده است. و به وسیله پرسشنامه شخصیتی چندبعدی (تلجن، ۱۹۸۲) طراحی شده بود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی”

پرسشنامه هوش هیجانی شوت 1998

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸ توسط شوت و همکاران در سال ۱۹۹۸ و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) ساخته شد. این مقیاس دارای ۳۳ سوال و ۳ بعد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، بهره برداری از هیجان می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸”

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i) در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق‌ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه‌ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه شد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)”