پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین (فن‌آوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، روابط مشارکتی (استراتژی)، حساسیت به بازار و مشتری، پاسخ گویی تقاضا، چابکی زنجیره تامین) می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین”

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i) در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق‌ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه‌ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه شد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)”