پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هويسمن (2009)

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن (۲۰۰۹) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی را با توجه به موقعیت­‌های متفاوت کارکنان می‌سنجد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹”

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی خاندانی 1392

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی توسط خاندانی(۱۳۹۲) طراحی و اعتبار یابی شده است.پرسشنامه ی تهیه شده در این پژوهش شامل سوالاتی است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت از خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی کم درجه بندی شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی”