پرسشنامه استاندارد تنظیم هیجان گراس و جان 2003

مبانی نظری و پیشینه تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تنظیم هیجان سایت تحلیل آمار، برگرفته از مقالات بروز در ۳۲ صفحه، برای مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، فصل دوم پایان نامه و مقالات کاربرد دارد. لازم به ذکر است که درکارهای علمی تسلط به مطالعات قبلی از ارکان اساسی Continue reading “مبانی نظری و پیشینه تنظیم هیجان”