پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی 1379

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹ توسط علوی(۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه  دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً یا بسیار کم، به‌ندرت یا کم، بعضی وقت‌ها یا متوسط، بیشتر وقت‌ها یا زیاد، و همیشه یا خیلی زیاد) قابل رتبه‌بندی است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹”

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی علوی 1379

پرسشنامه رفتار دینی علوی ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی علوی ۱۳۷۹ توسط علوی (۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً یا بسیار کم، به‌ندرت یا کم، بعضی وقت‌ها یا متوسط، بیشتر وقت‌ها یا زیاد، و همیشه یا خیلی زیاد) قابل رتبه‌بندی است. 

Continue reading “پرسشنامه رفتار دینی علوی ۱۳۷۹”

مبانی نظری نگرش مذهبی

مبانی نظری نگرش مذهبی

مبانی نظری نگرش مذهبی و پیشینه تحقیق مربوط به نگرش مذهبی در این مقاله آورده شده است. مطالب این مقاله دارای منابع فارسی و لاتین می‌باشند. این مقاله از ۳۰ صفحه تشکیل شده است و جهت تدوین فصل دوم پایاننامه می‌توان از آن استفاده کرد.

Continue reading “مبانی نظری نگرش مذهبی”

پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی 1388

پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸ رفتار­های مذهبی را در موقعیت­‌های بالینی و پژوهشی می‌­سنجد و متغیر­های مذهبی را در مداخله­‌هایی که به نوعی از روش­‌های مذهبی استفاده می‌­کنند، کنترل می‌­نماید. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸”