پرسشنامه اختلال هویت جنسی

پرسشنامه اختلال هویت جنسی

پرسشنامه اختلال هویت جنسی دارای ۳۲  سوال می­‌باشد. تدوین پرسشنامه‌ی اختلال هویت جنسی و استانداردسازی آن با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی بوده است که در سال ۸۹-۹۰ در بیمارستان­‌های امیر المومنین و بوعلی دانشگاه ازاد اسلامی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در محدوده‌ی سنی ۱۸-۴۵ سال انجام شده است. Continue reading “پرسشنامه اختلال هویت جنسی”