پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر 2002

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ۲۰۰۲

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ۲۰۰۲ دارای ۳۰ گویه و  هفت خرده مقیاس (مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدلانه، نگاه از منظر دیگران، پریشانی فردی، استدلال اخلاقی دوجانبه، استدلال­‌های جهت گیری شده دیگران و نوع‌­دوستی خود گزارشی) می­‌باشد که در واقع ۲ عامل کمک رسانی و هم حسی جهت‌گیری شده دیگران را می‌­سنجد.

Continue reading “پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ۲۰۰۲”