پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران

پرسشنامه استاندارد ابعاد رشدی مشاوران

پرسشنامه استاندارد ابعاد رشدی مشاوران دارای ۶۰ سوال و شش بعد آگاهی از اصول اخلاقی، ویژگی­‌های ‌شخصیتی ‌و ‌ارزش‌­های ‌شخصیتی ‌مشاور، مهارت‌­های‌‌‌‌‌ مشاوره‌ای، آگاهی ‌از ‌فرهنگ ‌و ‌بافت ‌بومی‌ جامعه، پویایی‌شغلی و دانش‌حرفه‌ای را مورد بررسی قرار می‌­دهد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد ابعاد رشدی مشاوران”