پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان نجاریان 1373

پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان نجاریان ۱۳۷۳

پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان نجاریان ۱۳۷۳ (CDS-A) دارای ۲۵ سوال، تک عاملی و از طیف لیکرت ۵ درجه‌­ای استفاده می­‌کند و تمام عناصر افسردگی را براساس نظریه شناختی پوشش می‌دهد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان نجاریان ۱۳۷۳”