پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس

پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس

،پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی۴ مولفه با ۲۰ سؤال  ۵ گزینه‌ای می‌باشد

تعریف مفهومی پرسشنامه جو روانی واجتماعی کلاس

جو روانی واجتماعی کلاس : کلاس به عنوان جامعه ی کوچک و فرعی از افراد متفاوتی تشکیل شده است که از نظر تجارب، فرهنگ، شخصیت و … با‌هم متفاوتند. این افراد خصوصیات خود را به‌درون کلاس می‌آورند . به همین دلیل جو روانی واجتماعی متفاوتی بر کلاس‌ها حاکم است (میشو، کو موو گو پیل، ۱۹۹۰). بنابراین، تشکیل دهندگان جو روانی اجتماعی کلاس معلم ودانش آموزانند که هدف عمدهی آنها آموزش و فراگیری است، پس برای آموزش و یادگیری لازم است که جو مطلوب و مناسبی در کلاس ها دایر باشد (فری و بلویه، ۱۹۸۸).

 قیمت : فقط ۵۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه  جو روانی واجتماعی کلاس :

 • تعداد سوالات: ۲۰ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

 

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس :

روایی پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس  

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواندخصیصه و ویژگی‌موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری های‌نامناسب و ناکافی می‌تواند هر‌پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و  روایی محتوایی برای تعیین روایی جو روانی واجتماعی کلاس استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره‌گرفته شده‌است.

پایایی پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس :

 مقصود از پایایی  آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک‌فاصله‌زمانی‌کوتاه‌ چندین بار و به‌گروه واحدی‌ از افراد بدهیم . نتایج حاصله نزدیک به‌هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه‌آن معمولا بین صفر‌‌تا‌‌یک تغییر می‌کند . ضر‌یب‌پایایی صفر‌معرف عدم پایایی و ضریب‌پایایی‌یک معرف پایایی کامل‌است (سرمد و دیگران ۱۳۷۸) .

به منظور تعیین پایایی جو روانی واجتماعی کلاس محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار‌آماری‌اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد.از آنجایی که‌ مقدار به‌دست‌آمده آلفای کرونباخ برای‌ این‌متغیر درنرم‌افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ به‌دست‌آمد ، بزرگترازمقدار ۰.۷ می‌باشد . پایایی پرسشنامه تایید می‌­شود.

پرسشنامه های مرتبط عبارت اند از :

۱-پرسشنامه جو کاری اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۷

۲-پرسشنامه استاندارد جو سازمان هالپین و کرافت ۱۹۶۳

۳-پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی ماتسون(۱۹۸۳)

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده‌ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس‌از پرداخت سریع، به‌طور اتوماتیک لینک‌دانلود پرسشنامه موردنظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.