پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی (1995)

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی ۱۹۹۵

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی (۱۹۹۵) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی را با توجه به موقعیت­‌های متفاوت کارکنان می‌سنجد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی ۱۹۹۵”