پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری از دو بخش تشکیل شده است. قسمت اول شامل ویژگی‌های فردی نمونه­‌های پژوهش که شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، دفعات مراجعه در ماه، وضعیت اشتغال (کار) می‌­باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری”