پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 1977

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۱۹۷۷

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۱۹۷۷ (MSQ) یک پرسشنامه استاندارد می‌باشد و به صورت گسترده برای سنجش رضایت در مشاغلی شامل کارخانه‌­ها، کارهای تولیدی، مدیریت، آموزش، مشاغل مرتبط با سلامت مانند پرستاری، فروش و خدماتی و … مورد استفاده قرار می‌­گیرد. 

Continue reading “پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۱۹۷۷”