پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی 17 سوالی

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ۱۷ سوالی

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی شامل ۱۷ سوال با طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت از (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) می­‌باشد و نحوه‌­ی توزیع سوالات پرسشنامه در قالب سه مولفه سکوت تدافعی و سکوت فرا اجتماعی و سکوت انفعالی می‌­باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ۱۷ سوالی”