پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشويی

پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشویی CMB

پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشویی (CMB) یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه‌­گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج­‌ها طراحی گردیده است. CMB از یک ابزار خود سنجی دیگری که برای اندازه‌­گیری دلزدگی بکار می‌­رود اقتباس شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشویی CMB”