پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷ دارای ۲۳ سوال با شیوه‌­ی نمره‌­گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای می­‌باشد. این پرسشنامه دارای شاخص‌­های مشارکتی، نوآوری، ثبات، اثربخشی می‌­باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷”