پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی 1388

پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸ رفتار­های مذهبی را در موقعیت­‌های بالینی و پژوهشی می‌­سنجد و متغیر­های مذهبی را در مداخله­‌هایی که به نوعی از روش­‌های مذهبی استفاده می‌­کنند، کنترل می‌­نماید. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد پایبندی مذهبی جان بزرگی ۱۳۸۸”