پرسشنامه استاندارد پرخاشگري باس و پري 1992

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری ۱۹۹۲

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری ۱۹۹۲ توسط باس و پری ساخته شده که دارای ۲۹ سوال با مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت ساخته شده است. پرسشنامه ابعاد پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت را مورد بررسی قرار می دهد، 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری ۱۹۹۲”