پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی 2001

پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱ دارای ۶ بعد مدیریت، محیط، نوآوری، بخش بندی بازار، نوآوری و عملکرد شرکت­ می‌­باشد که براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت از کاملا مخالفم(۱) تا کاملا موافقم (۵) تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱”