پرسشنامه استاندارد کيفيت خدمات پاراسورامان 1988

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پاراسورامان ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پاراسورامان (۱۹۸۸) با ۲۲ گویه طراحی گردیده است. و دارای زیر مقیاس‌های ابعاد و ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و تضمین، همدلی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پاراسورامان ۱۹۸۸”