پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM دارای ۱۹ سوال و دارای چهار زیر مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری و تقسیم اطلاعات و سیستم‌­های به هنگام و یکپارچه‌­گی زنجیره تامین می‌­باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای لیکرت برای نمره‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM”