پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش شامل 30 سوال چهار گزینه­‌اي می­‌باشد. این پرسش­نامه دارای عامل­‌هایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید می­‌باشد.

پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی

پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی شامل ۳۰ سوال چهار گزینه­‌ای می­‌باشد. این پرسش­نامه دارای عامل­‌های تکلیف شب، علاقه دانش‌آموزان به تکالیف شب، پیشرفت، ضرورت، تفاوت‌های فردی، بررسی و رسیدگی، تکلیف شب منطبق با اهداف کلی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه تاثیر تکلیف در آموزش ۳۰ سوالی”