پرسشنامه استاندارد خود پنداره ساراسوت 1981

پرسشنامه استاندارد خود پنداره ساراسوت ۱۹۸۱

پرسشنامه استاندارد خود پنداره ساراسوت ۱۹۸۱ توسط راج کمار ساراسوت ساخته شد. پرسشنامه‌­ی ساراسوت شامل ۴۸ سؤال پنج گزینه‌­ای است و دارای ۶ بعد جداگانه می­‌باشد که هر بعد ۸ سؤال را در برمی‌­گیرد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد خود پنداره ساراسوت ۱۹۸۱”