پرسشنامه استاندارد رفتار دینی علوی 1379

پرسشنامه رفتار دینی علوی ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی علوی ۱۳۷۹ توسط علوی (۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً یا بسیار کم، به‌ندرت یا کم، بعضی وقت‌ها یا متوسط، بیشتر وقت‌ها یا زیاد، و همیشه یا خیلی زیاد) قابل رتبه‌بندی است. 

Continue reading “پرسشنامه رفتار دینی علوی ۱۳۷۹”