پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن 1997

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن ۱۹۹۷

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن ۱۹۹۷ توسط گاتمن(۱۹۹۷) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۲۴ سوال بسته پاسخ به شیوه‌ی بله یا خیر می‌باشد. این آزمون در پژوهش بیات مختاری(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن ۱۹۹۷ استاندارد می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن ۱۹۹۷”