پرسشنامه کیفیت خدمات درک شده دانشگاه

پرسشنامه کیفیت خدمات درک شده دانشگاه

پرسشنامه کیفیت خدمات درک شده دانشگاه  دارای ۱۵ سوال با شیوه­‌ی نمره­‌گذاری لیکرت پنج گزینه­‌ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می‌­باشد. این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس فضا و تجهیزات، محتوا و اساتید می­‌باشد. این پرسشنامه استاندارد می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه کیفیت خدمات درک شده دانشگاه”