پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی راسل و پیلوا (UCLA)

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی راسل و پیلوا (UCLA)

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی راسل و پیلوا (UCLA) برای یافتن راهی، جهت حل مشکلات کاربران زن نرم افزار موبایل طرح شده است. عبارات زیر حالاتی را توصیف می‌­کنند که یک فرد ممکن است احساس کند. Continue reading “پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی راسل و پیلوا (UCLA)”