پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

تعریف پرسشنامه

پرسشنامه(پرسشنامه استاندارد یا پرسشنامه محقق ساخته) ابزاری برای اندازه‌گیری متغیرهای پنهان در یک پژوهش است. به عبارتی پرسشنامه شامل گروهی از سؤالات ‌است که یک متغیر را که به صورت فیزیکی نمی‌توان آن را مورد سنجید، اندازه‌گیری می‌کند(اکبری،۱۳۹۴).

Continue reading “پرسشنامه استاندارد”

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

 

 

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

ویژگی‌های پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار:

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

  • روایی و پایایی
  • تعریف مفهومی
  • تعریف عملیاتی
  • شیوه‌ی نمره‌گذاری
  • زیر مقیاس یا بعد 
  • منبع
  • اسم سازنده

Continue reading “پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار”