بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

 

 

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار

ویژگی‌های پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار:

پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

  • روایی و پایایی
  • تعریف مفهومی
  • تعریف عملیاتی
  • شیوه‌ی نمره‌گذاری
  • زیر مقیاس یا بعد 
  • منبع
  • اسم سازنده

Continue reading “پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل آمار”