پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

تعریف پرسشنامه

پرسشنامه(پرسشنامه استاندارد یا پرسشنامه محقق ساخته) ابزاری برای اندازه‌گیری متغیرهای پنهان در یک پژوهش است. به عبارتی پرسشنامه شامل گروهی از سؤالات ‌است که یک متغیر را که به صورت فیزیکی نمی‌توان آن را مورد سنجید، اندازه‌گیری می‌کند(اکبری،۱۳۹۴).

Continue reading “پرسشنامه استاندارد”

چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟

چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟

چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟ بسیاری از دانشجویان بعد از جمع‌آوری داده‌ها در قسمت نحوه ورود دیتاها به نرم افزار اس پی اس اس مشکل دارند. در این مقاله و فیلم آموزشی نحوه ورود داده‌ها به نرم افزار spss را آموزش می‌دهیم.

Continue reading “چگونه دیتاهای پرسشنامه را در spss وارد کنیم؟”

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری

بزرگترین مرجع دانلود پرسشنامه و آموزش نرم افزار های آماری