پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده

پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده

پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده، دارایی۷ سوال می‌باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت تنظیم شده‌است.

تعریف مفهومی فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده

فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده : فرهنگ یادگیری بر روی ارزش‌ها، باورها و فرضیات در قبال ایجاد یادگیری جمعی در یک سازمان تأکید دارد . فرهنگ یادگیری سازمانی اشاره به زمینه ها و فعالیت‌های اجرا شده‌ای دارد که یک سازمان را قادر می‌سازد تا یادبگیرد.

قیمت : فقط ۵۵۰۰ تومان (لینک دانلود بعد از پرداخت ظاهر می‌شود. همچنین لینک دانلود به ایمیلی که هنگام خرید ثبت می‌کنید ارسال خواهد شد.)

مشخصات پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده:

 • تعداد سوالات: ۷ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: ندارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده

روایی پرسشنامه  فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند هرپژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و روایی محتوایی برای تعیین روایی فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده  استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده‌است.

پایایی پرسشنامه  فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجای که مقدار بدست‌آمده آلفای کرونباخ برای این‌متغیر در نرم‌افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست‌آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد. پایایی پرسشنامه تایید می‌­شود.

پرسشنامه های مرتبط عبارت اند از :

۱-پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی چانگ و لین ۲۰۰۷

۲-پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی مینتسبرگ ۱۹۷۹

۳-پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون ۲۰۰۴

۴-پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی مائورای ۲۰۱۳

۵-پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

۶-پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف ۱۹۸۲

۷-پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه‌وارد کردن داده‌ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس‌از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.