پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی 1378

پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸

پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸ توسط بهرامی (۱۳۷۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه براساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت تهیه شده است.

پاسخگو نظر خود را درباره هر پرسش از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم مشخص می‌سازد. این پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس است( جهت گیری مذهبی، سازمان نایافتگی، ارزنده سازی، کام جویی)، پرسشنامه در پژوهش عباسی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه استاندارد می‌باشد.

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت در قسمت محصولات با رنگ سبز ظاهر می‌شود. همچنین لینک دانلود به ایمیلی که هنگام خرید ثبت می‌کنید ارسال خواهد شد. خواهشمند است ایمیل خود را با دقت وارد کنید.

تعاریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸

تعاریف مفهومی پرسشنامه جهت گیری مذهبی:

جهت گیری مذهبی: مذهب با راهنمایی‌ها وقواعد خاص خود فرد را مجهز می‌کند که بتواند رفتار مناسبی داشته باشد. دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمهء ایمان، علم و آگاهی است. مذهب می‌تواند به عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سلامت روان مفید و کمک کننده باشد. اعتقادات افراد مذهبی به آنان در مقابله با فشار روانی کمک می‌کند.

اعتقادات و رفتارهایی مانند توکل به خدا، صبر و انجام رفتارهای مذهبی همچون دعا، نماز، روزه و …  می­‌تواند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش‌های مثبت موجب آرامش درونی فرد شود. کسانی که از اعتقادات مذهبی قوی‌تری برخوردارند نسبت به مقابله با فشارهای روانی، شخصی، تحصیلی و … از نیروی بیشتری برخوردارند و کمتر دچار بیماری می‌شوند و در واقع از سلامت روان بالاتری برخوردارند.

تعاریف عملیاتی پرسشنامه جهت گیری مذهبی:

ابعاد جهت‌گیری مذهبی: در این تحقیق برای جمع آوری داده‌های مورد نظر در زمینه ابعاد جهت‌گیری مذهبی از پرسشنامه ابعاد جهت‌گیری مذهبی ساخته بهرامی احسان استفاده خواهد شد.

مشخصات پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸:

 • تعداد سوالات:۴۵ گویه
 • تعداد صفحات:۱۱ صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد 
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸:

روایی پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی بهرامی ۱۳۷۸:

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). در تحقیق مخبری و همکاران(۱۳۸۹) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش‌ها و بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس از روش تحلیل عاملی، استفاده شد. پس از تحلیل نتایج تعداد پرسش‌ها از ۸۰ به ۴۵ تقلیل یافت( بهرامی، ۱۳۷۸). در پژوهش عباسی (۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. 

پایایی پرسشنامه:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش‌ها از روش اسپیرمن براون استفاده شد. ضرایب قابلیت اعتماد محاسبه شده از روش اسپیرمن براون برابر ۹۱% بدست آمده است( بهرامی، ۱۳۷۸). در مطالعه عباسی(۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۰.۸۸ محاسبه شد.

برای دانلود پرسشنامه بیشتر اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه‌های مرتبط با این پرسشنامه عبارتند از:

توضیحات:

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک برروی اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • با کلیک بر روی نحوه وارد کردن داده‌ها در SPSS می‌توانید فیلم آموزشی نحوه‌ی وارد کردن داده‌ها در SPSS را مشاهده کنید.
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.
 • فایل به صورت zip می باشد. لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.