پرسشنامه استاندارد سازگاری بل ۱۹۶۱

پرسشنامه استاندارد سازگاری بل ۱۹۶۱ در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه‌ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل ویسمن ۱۹۹۹

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل ویسمن (۱۹۹۹)، سازگاری اجتماعی فرد را مورد ارزیابی قرار می ­دهد. پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است. 

پرسشنامه ی استاندارد عملکرد شغلی پاترسون ۱۹۹۰

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۹۰) از ۱۵ سوال تشکیل شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس چهار گزینه‌ای لیکرت (بندرت، گاهی، اغلب، همیشه) تنظیم شده است. 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ۱۹۸۶

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (۱۹۸۶) و ترجمه مقیمی و همکاران(۱۳۸۸) از ۲۲ سوال تشکیل شده است. این ابزار ۳ بعد یا زیر مقیاس را مورد بررسی قرار می دهد.

پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست

پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس لافکوایست ۳۶ سوال دارد. دیویس و لافکوایست (۱۹۹۱)ارتباطی قوی

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

critپرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر  ۲۴ سوال دارد و شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت ۷ گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی مصرف کنندگان

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل انتخاب شده را دانلود نمایید.

پرسشنامه استاندارد بزهکاری نوجوانان آیتی (۱۳۹۳)

پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل انتخاب شده را دانلود نمایید.