پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

critپرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر  ۲۴ سوال دارد و شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت ۷ گزینه ای می باشد.

گزینه های «بسیار موافقم» (۷)، «نسبتا موافقم»، «کمی موافقم»، «نظری ندارم»، «کمی مخالفم»، «نسبتا مخالفم» و «کاملا مخالفم»(۱) می گردد. آزمودنی ها باید به یکی از ۷ گزینه هر سوال، پاسخ داده و سپس بر اساس مقادیر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ نمره گذاری می شود. در این پرسشنامه، حداکثر نمره ۱۶۸ امتیاز بوده و حداقل آن نیز ۲۴ می باشد.

لازم به ذکر است که سوالات شماره ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۴ دارای شیوه نمره گذاری معکوس می باشند.

روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

روایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند.  اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر استفاده  شد.

طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایای پرسشنامه

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند.  ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر، معروفی(۱۳۸۱)، یک نمونه اولیه ۲۰ نفره انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای این در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می­باشد، پایای پرسشنامه تایید می­‌شود.

مشخصات پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

 • تعداد سوالات: ۲۴گویه
 • تعداد صفحات : ۶ صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد

قیمت : فقط ۳۲۰۰ تومان

برای دانلود پرسشنامه بیشتر اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه‌های مرتبط با این پرسشنامه عبارتند از:

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک برروی اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • با کلیک بر روی نحوه وارد کردن داده‌ها در SPSS می‌توانید فیلم آموزشی نحوه‌ی وارد کردن داده‌ها در SPSS را مشاهده کنید.
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.
 • فایل به صورت zip می باشد. لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.