پرسشنامه رهبر تحول گرا باس و آلیو 1997

پرسشنامه رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷

پرسشنامه رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷ توسط باس و آلیو (۱۹۹۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه پنج بعد نفوذ آرمانی(رفتار)؛ نفوذ آرمانی (ثفات)، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی و انگیزش الهام بخش را مورد سنجش قرار می‌دهد، این پرسشنامه توسط کشاورز (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه استاندارد می‌باشد.

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت در قسمت محصولات با رنگ سبز ظاهر می‌شود. همچنین لینک دانلود به ایمیلی که هنگام خرید ثبت می‌کنید ارسال خواهد شد. خواهشمند است ایمیل خود را با دقت وارد کنید.

تعاریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷

تعریف مفهومی:

رهبری تحول گرا: رهبری تحول گرا، فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌ها به منظور ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است (دوین و همکاران، ۲۰۰۳). رهبری تحول گرا برای عملی شدن به چهار مولفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده ‌این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. 

نفوذ آرمانی: سرافرازی، فرهمندی، احترام و فاداری بی چون و چرای پیروان از رهبری است که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ آرمانی باعث می‌شود که رهبران به عنوان یک الگوی رفتاری برای پیروان باشند.

تعریف عملیاتی:

رهبری تحول‌گرا با ابعاد (نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزه الهام بخش و ملاحظات فردی) توسط پرسشنامه و با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شود.

مشخصات پرسشنامه استاندارد رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷:

 • تعداد سوالات:۲۰ گویه
 • تعداد صفحات:۱۰ صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷:

روایی پرسشنامه استاندارد رهبر تحول گرا باس و آلیو ۱۹۹۷:

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

روایی پرسشنامه در پژوهش دوین و همکاران (۲۰۰۳) از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه کشاورز(۱۳۹۰) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می‌دهد، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید. 

پایایی پرسشنامه:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

دوین و همکاران (۲۰۰۳) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۰.۹۲ گزارش کرد. در مطالعه کشاورز (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۰.۷۹ محاسبه شد.

برای دانلود پرسشنامه بیشتر اینجا کلیک کنید.

پرسشنامه‌های مرتبط با این پرسشنامه عبارتند از:

توضیحات:

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک برروی اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • با کلیک بر روی نحوه وارد کردن داده‌ها در SPSS می‌توانید فیلم آموزشی نحوه‌ی وارد کردن داده‌ها در SPSS را مشاهده کنید.
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.
 • فایل به صورت zip می باشد. لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.