پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی 1379

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹ توسط علوی(۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه  دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً یا بسیار کم، به‌ندرت یا کم، بعضی وقت‌ها یا متوسط، بیشتر وقت‌ها یا زیاد، و همیشه یا خیلی زیاد) قابل رتبه‌بندی است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹”