پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین (فن‌آوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، روابط مشارکتی (استراتژی)، حساسیت به بازار و مشتری، پاسخ گویی تقاضا، چابکی زنجیره تامین) می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین”

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی 1372

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲ توسط عابدی و با اقتباس از آزمون‌های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه ۶۰ گویه‌ای در چهار بعد سیالی(۱۶ گویه)، انعطاف پذیری(۱۱ گویه)، اصالت(۲۲ گویه) و بسط(۱۱گویه) تهیه کرد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲”