پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی 1372

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲ توسط عابدی و با اقتباس از آزمون‌های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه ۶۰ گویه‌ای در چهار بعد سیالی(۱۶ گویه)، انعطاف پذیری(۱۱ گویه)، اصالت(۲۲ گویه) و بسط(۱۱گویه) تهیه کرد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی ۱۳۷۲”