پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM از دو بخش مشخصات نمونه و سوالات پرسشنامه تشکیل شده است. و دارای ۲۴ گویه و چهار زیر مقیاس یا بعد می‌­باشد.
Continue reading “پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری”