پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی 2001

پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱ دارای ۶ بعد مدیریت، محیط، نوآوری، بخش بندی بازار، نوآوری و عملکرد شرکت­ می‌­باشد که براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت از کاملا مخالفم(۱) تا کاملا موافقم (۵) تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد کسب و کار نوین پائولو آزی ۲۰۰۱”

مبانی نظری نرخ ارز

مبانی نظری نرخ ارز

مبانی نظری نرخ ارز و پیشینه تحقیق مربوط به مبانی نظری نرخ ارز در این مقاله آورده شده است. مطالب این مقاله دارای منابع فارسی و لاتین می‌باشند. این مقاله از ۳۴ صفحه تشکیل شده است و جهت تدوین فصل دوم پایاننامه می‌توان از آن استفاده کرد.

Continue reading “مبانی نظری نرخ ارز”