پرسشنامه استاندارد همگرایی بازار ، دارای ۶ گویه  می‌باشد که بر اساس مقیاس طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت تنظیم شده­ است. تعریف مفهومی همگرایی بازار همگرایی بازار : در بازارهای همگرا…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اضطراب ریاضی ، درسال ۱۹۹۰ توسط چیو و هنری تنظیم شد. این پرسشنامه دارلی ۴ مولفه با۲۲ سوال چهار‎گزینه‌ای می‌باشد . تعریف مفهومی اضطراب ریاضی اضطراب ریاضی : اضطراب…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد رفتار رانندگی، درسال ۱۹۹۰ توسط منچستر تنظیم شد. این پرسشنامه دارلی ۴ مولفه با ۵۰ سوال پنج‌‎گزینه‌ای می‌باشد . تعریف مفهومیرفتار رانندگی رفتار رانندگی :کان و لایونن (۲۰۰۴)…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد نوآوری خدمات ، درسال ۱۹۷۹ توسط چارچیل تنظیم شد. این پرسشنامه شامل ۵ سوال پنج‌‎گزینه‌ای می‌باشد . تعریف مفهومی نوآوری خدمات نوآوری خدمات : خدمات را می توان به…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد آشفتگی بازار ، توسط ترینور و همکاران در سال ۲۰۱۱ طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۵ سوال پنج‌گزینه‌ای طیف لیکرت می‌باشد. تعریف مفهومی آشفتگی بازار آشفتگی بازار :متوقف…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سبک های دفاعی(DSQ) ،  مولفه ندارد و دارای ۴۰ گویه که بر اساس مقیاس پنج گزینه ای طیف لیکرت تنظیم شده ­است می باشد. تعریف مفهومی سبک های…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد معیار­های تاثیر گذار در موفقیت پروژه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه­‌های عوامل فردی و عوامل سازمانی و عوامل محیطی و عوامل ماهیت پروژه می‌باشد.…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین (فن‌آوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استرس شغلی رفیق حسنی ۱۳۸۴ طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه استرش شغلی دارای ۳۱ سوال بسته پاسخ می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت طراحی شده است.…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد آرزوهای  شغلی بر پایه مدل دنزیگر و همکاران(۲۰۰۸) می‌باشد. این پرسشنامه از هشت بعد شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت کارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی حمیدی ۱۳۸۲ طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۰ گویه می‌باشد و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اختلال خواب پیترزبورگ ۱۹۸۰ توسط بایسه و همکاران در انستیتو روانشناسی دانشگاه پیتس بورگ غربی طراحی نهایی شد مورد استفاده قرار گرفت.  این پرسشنامه اختلال خواب در طول…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه شخصیتی مدیریت زمان دارای ۱۶ گویه می­باشد. مدیریت، علم یا هنر تلقی شده است از آن جهت که روش­های آن عمومی است و جمع آوری اطلاعات آن هدف­دار است، …

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه جهت گیری زندگی (ELOT – P) توسط چانگ و همکاران در سال ۱۹۹۷ معرفی شده است. این مقیاس دارای ۱۳ سوال است که دو عامل را شامل می­شوند که…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه بی تمدنی سازمانی مارتین و هاین (۲۰۰۵) دارای ۱۹ گویه می­باشد و زیر مقیاس ندارد و شیوه‌ی نمره‌گذاری آن طیف پنج گذینه‌ای لیکرت می‌باشد. قیمت : ۵۰۰۰ تومان [purchase_link…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه جو همکاری سازمانی هیلز (۱۹۹۸) دارای ۱۹ گویه می­‌باشد و زیر مقیاس ندارد و شیوه‌ی نمره‌گذاری آن طیف پنج گذینه‌ای لیکرت می‌باشد. قیمت : ۵۰۰۰ تومان (لینک دانلود بعد…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید