پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه

پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه

 

پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه، دارایی ۲۱ گویه با ۳زیرمقیاس می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است.

 

ابعادپرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه دارای اشتیاق به ارتباط ونزدیکی،تفکر وتصویرسازی ذهنی و احساس غم و جدایی می باشد.

تعریف مفهومی :دلتنگی عاشقانه» احساسی است ناشی از دوری از بار، با سه مؤلفه اصلی تعریف کرد که عبارتند از: تمایل به ارتباط و نزدیکی با پار، تفکر وتصویر سازی ذهنی درباره او و احساس غم و جدایی.

قیمت : فقط ۵۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه:

 • تعداد سوالات: ۲۱ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه

روایی پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی دلتنگی عاشقانه استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی دلتنگی عاشقانه محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.