پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)در سال ۱۹۹۷ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی۳مولفه با ۲۰ سوال ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

مقیاس های پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی دارای  دشواری در تشخیص احساسات ،دشواری در توصیف احساسات وسبک تفکر عینی می باشد .

تعریف مفهومی پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی

ناگویی خلقی :نوعی نقص و نارسایی خلقی است که باعث ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها می شود(استاسویچ و همکاران، ۲۰۱۲). ناگویی خلقی شامل سه مولفه ی دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی می۔ باشد( بگبی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴، به نقل از براون، فایت، استون، راشی و بورتولاتو، ۲۰۱۷). افرادی که به ناگویی خلقی مبتلا می شوند، قادر به تشخیص و تمیز دادن هیجان های خود نیستند و نمی توانند افکار و احساسات خود را درک و توصیف کنند و در آگاهی هیجانی، ارتباط با دیگران و بینش نسبت به احساسات خود نقایصی را نشان میدهند.

قیمت : فقط۵۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) :

 • تعداد سوالات: ۲۰ گویه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: دارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) :

روایی پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواندخصیصه و ویژگی‌موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری های‌نامناسب و ناکافی می‌تواند هر‌پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی ناگویی خلقی استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) :

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک‌فاصله‌زمانی‌کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به‌هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر‌تا‌یک تغییر می‌کند. ضر‌یب‌پایایی صفر‌معرف عدم پایایی و ضریب‌پایایی‌یک معرف پایایی کامل‌است (سرمد و دیگران ۱۳۷۸) .

به منظور تعیین پایایی ناگویی خلقی  محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار‌آماری‌اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد . از آنجایی که‌ مقدار به‌دست‌آمده آلفای کرونباخ برای‌ این‌متغیر درنرم‌افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ به‌دست‌آمد ، بزرگترازمقدار ۰.۷ می‌باشد . پایایی پرسشنامه تایید می‌­شود.

پرسشنامه های مرتبط عبارت اند از :

۱-پرسشنامه استاندارد افسردگی بک ۱۹۷۴

۲-پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷

 

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس‌از پرداخت سریع، به‌طور اتوماتیک لینک‌دانلود پرسشنامه موردنظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج کنید. برای دانلود نرم افزار winrar اینجا کلیلک کنید.